KONTAKT:

Samorządowe Przedszkole nr 120
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315

Współpraca ze specjalistami

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4

im. Janusza Korczaka, Kraków–Nowa Huta

os.  Kalinowe 18 (dawna S.P. nr 92)

31 - 814 Kraków

Psycholog sprawujący opiekę nad przedszkolem mgr Elżbieta Dyrek

Wizyty psychologa na terenie Samorządowego Przedszkola nr 120 w Krakowie

I semestr roku szkolnego 2023/24:

Wrzesień 2023:

21.09.2023 r.

Październik 2023:

19.10.2023 r.

Listopad 2023:

23.11.2023 r.

Grudzień 2023:

21.12.2023 r.

Styczeń 2024:

18.01.2023 r.

Spotkania z rodzicami i dziećmi (diagnoza, konsultacje oraz porady) odbywać się będą na terenie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, os. Złotego Wieku 36,  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (12 647-11-78).


Logopeda sprawujący opiekę nad przedszkolem - Maria Waśko

Pani logopeda pełni dyżury na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Filii na os. Złotego Wieku 36.

Rejestracja telefoniczna: 12 647 11 78

 

Logopeda - mgr Paulina Badan

Zajęcia z dziećmi w środy w godz. 8.00-11.15

Konsultacje z rodzicami - raz w miesiącu, w terminach podawanych na bieżąco w holu przedszkola oraz na stronie internetowej.

W ramach zajęć logopedycznych prowadzone są badania przesiewowe, które mają na celu wyłonienie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niezakończonym rozwojem mowy i wadami wymowy.

 

Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez mgr rehabilitacji Joannę Strug – Jachym.

Zajęcia z dziećmi odbywają się w środy (grupa VI) oraz czwartki (grupy od I do V).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest skierowanie od lekarza. Ćwiczenia ukierunkowane są na korektę bądź profilaktykę wad postawy. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami i w różnych formach oraz z zastosowaniem atrakcyjnego sprzętu. 

 

Pedagog specjalny  - mgr Sylwia Hamera

kontakt: shamera.p120@gmail.com

Zajęcia z dziećmi:

pon. w godz. 08.00 - 12.00

wt. w godz. 13.30 - 16.30

pt. w godz. 08.00 - 12.00

Konsultacje z rodzicami - wtorek, w godz. 15.30 - 16.30

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji o potrzebie konsultacji nauczycielowi prowadzącemu grupę dziecka.

 

Psycholog - mgr Katarzyna Poros

wtorek w godz. 12.00 - 17.00

czwartek w godz. 07.00 - 13.00

Konsultacje z rodzicami - wtorek, w godz. 16.00 - 17.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji o potrzebie konsultacji nauczycielowi prowadzącemu grupę dziecka.